Головна сторінка » Новини

Новини

14.02.2016
До розділу «Бібліотека» додано нові джерела по флорі і рослинності, лишайникам, грибам, комахам, павукам і молюскам
11.06.2015
До розділу «Крейдяні степи» додано карти розповсюдження крейдяних степів в Україні.
18.05.2015
До розділу «Бібліотека» додано нові джерела по європейським трав'янистим угрупованням на виходах крейди (новий підрозділ).
01.08.2014
У міжнародному онлайн-виданні Plant Talk, що присвячене охороні рослин, опубліковано невеличкий матеріал про українські крейдяні степи та їх охорону.
Познайомитися із ним можна тут: http://www.plant-talk.org/Ukraine.htm
19.07.2014
Вийшло друком декілька сигнальних екземплярів Червоної Книги Харківської області (тваринний світ). Видання підготовлене у 2012-2013 рр. за ініціативою та під керівництвом професора Харківського національного університету В.А. Токарського, під редакцією Г.О. Шандикова і Т.А. Атемасової. У книзі подано відомості про 386 видів тварин, які потребують охорони на теренах Харківської області. Деякі з них мешкають у крейдяних степах. Познайомитися з окремими видовими нарисами можна у розділі «Бібліотека» нашого сайту.
19.07.2014
Вийшов друком спеціальний випуск Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Серія «Біологія», № 1097, Вип. 19), що присвячений 5-річчю Дворічанського національного природного парку. До нього увійшли статті, в яких поданий нарис історії створення парку, описані геологія і ландшафти на його території, типи біотопів у балковому степу, видовий склад екологічних і систематичних груп – зоопланктону, ракоподібних, павуків, жуків-златок, мінуючих мушок, лускокрилих, бабок, риб, амфібій і рептилій, птахів, ссавців. Видання здійснене за сприяння Conservation Leadership Programme в межах проекту CHAGRA'2010: enhancing conservation profile of chalk grasslands in Ukraine. Із змістом випуску можна ознайомитися на сайті журналу (http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1097.html) і у розділі «Бібліотека» на нашому сайті.
21.03.2013
Вийшла друком книга «За сторінками Червоної Книги. Рослинний світ (місто Краматорськ)» (автори – В.М. Остапко, С.А. Приходько, В.А. Зеленська), в якій подано описи 52 рідкісних видів рослин, що зустрічаються на території Краматорської міськради (Донецька область, Україна). Більша частина їх – види, що зростають на виходах крейди та у крейдяних степах. Видання добре проілюстроване, в ньому наведені важливі відомості про особливості поширення окремих видів у Донецькій області і на території Краматорську, а також перелічені головні фактори, що погрожують їх існуванню.

 

514a40