Головна сторінка » Крейдяні степи » Що таке крейдяні степи?

Що таке крейдяні степи?

Крейдяні степи – назва хоч і зручна за своєю стислістю, проте не зовсім вірна. В умовах схилових місцевостей на виходах крейди зустрічаються різні рослинні угруповання. Це не тільки степи, у рослинному покриві яких панують злаки та, подекуди, осоки, але й угруповання гірсько-пустельного типу з переважанням багаторічних трав’янистих рослин, особливо, подушковидних напівчагарничків. Тут можна зустріти також зарості чагарників і невеличкі клаптики лісу. Крейдяні степи східноєвропейських рівнин за зовнішнім виглядом більше за все походять на гірські степи – рослинні угруповання пустельно-степових гірських поясів.

Унікальним є видовий склад цих угруповань, що різко відмінний від їх оточення. Ареали розповсюджених на крейді рослин часто-густо відірвані від головних областей поширення тих самих або близьких видів на сході і півдні – у Передній Азії, на Кавказі, Алтаї.

Крейда добре піддається розмиванню, тому головний фактор у розподілі тих чи інших рослинних угруповань на її виходах – водна ерозія. Інтенсивність руху води на різних ділянках навіть одного схилу може суттєво різнитися. На них по-різному відбуваються явища розмивання материнської породи, переносу та накопичення чорнозему і часток крейди. Результат – надзвичайна строкатість рослинності, різкі зміни її характеру на невеличкій площі. Все це відбивається на складі тваринного населення. Для життя тварин на крейді дуже важливою є також розрідженість рослинного покриву – наявність ділянок відкритої крейди і слабкий розвиток шару відмерлої рослинності.