Главная страница » Библиотека » Грибы

Грибы меловых обнажений и меловых степей

Значок * указывает на то, что работа была просмотрена de visu.

 

  1. Гелюта В.П., Андріанова Т.В., Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Придюк М.П. Гриби Українського степового природного заповідника //  Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. – К.: Арістей, 2009. – Т. І. – С. 42-73.* http://www.botany.kiev.ua/doc/Dudka_book_2009.pdf
  2. Дудка І.О., Гелюта В.П., Андріанова Т.В., Тихоненко Ю.Я., Придюк М.П., Кривомаз Т.І. Гриби та грибоподібні організми національного природного парку «Святі гори» // Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. – К.: Арістей, 2009. – Т. І. – С. 185-202.* http://www.botany.kiev.ua/doc/Dudka_book_2009.pdf
  3. Ординець О.В., Акулов О.Ю. Афілофороїдні гриби відділення «Крейдова флора» Українського степового природного заповідника // Біологічні Студії. – 2011. – т. 5. – № 3. –  С. 109-124.* http://bioweb.lnu.edu.ua/studia/pdf/201153/2011_5_3_154.pdf
  4. Прилуцький О.В. Нові відомості про гриби роду Mycena (Pers.) Roussel з Національного природного парку «Святі Гори» // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (11-15 серпня 2009 р., м. Кременець). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 45-46.* http://www.botany-center.kiev.ua/pdf/AktyalniProblemy-2009.pdf