Головна сторінка » Бібліотека » Ссавці

Ссавці крейдяних відслонень та крейдяних степів

Позначка * вказує на те, що робота була переглянута de visu.

 

  1. Боровик Л.П., Яроцкий В.Ю., Пастернак В.П., Марков Р.В., Шепитько В.С. Перспективные территории для сохранения степного биоразнообразия и расширения природно-заповедного фонда на севере Луганской области // Степной бюлл. – Зима 2013. – № 37.– С. 13-18. http://savesteppe.org/ru/archives/9911
  2. Лиманский С., Кондратенко А. Современное состояние териофауны заповедника «Меловая флора» // Теріофауна сходу України. Луганськ. 2006. – Праці Теріологічної школи. Вип. 7. – С. 29-32.* http://www.terioshkola.org.ua/library/pts7-kondrat/pts7-14-liman-(krejda).pdf
  3. Ронкин В.И., Савченко Г.А. К характеристике балочной степи национального природного парка «Двуречанский» // Вісн. Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – № 1097. – Сер. «Біологія». – 2014. – Вип. 19 (Спец. випуск, присвячений 5-річчю національного природного парку «Дворічанський»). – С.75-80. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/19%282014%29/pdf/75.pdf
  4. Токарский В.А. Видовой состав млекопитающих НПП «Двуречанский» // Вісн. Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – № 1097. – Сер. «Біологія». – 2014. – Вип. 19 (Спец. випуск, присвячений 5-річчю національного природного парку «Дворічанський»). – С. 81-89. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/19%282014%29/pdf/81.pdf
  5. Токарський В.А., Зоря О.В. Білочерева білозубка Crocidura leucodon // Червона книга Харківської області. Тваринний світ / За ред. Г.О. Шандикова, Т.А. Атемасової. Гол. ред. В.А. Токарський. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 375.
  6. Токарський В.А. Бабак Marmota bobak // Червона книга Харківської області. Тваринний світ / За ред. Г.О. Шандикова, Т.А. Атемасової. Гол. ред. В.А. Токарський. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 367.